Aftalevilkår for virksomheder

1 INTRODUKTION


1.1

Disse vilkår og betingelser gælder for virksomheder, der ønsker at bruge 3byggetilbud Match til at formidle deres service og ydelser.


1.2

3byggetilbud Match er en digital platform, hvor privatpersoner og virksomheder, herfra betegnet som "brugere", kan indsende renoverings- og serviceopgaver, som de ønsker udført. Virksomheder kan registrere deres virksomhed hos 3byggetilbud Match, modtage meddelelser om relevante opgaver og afgive tilbud på disse opgaver, herefter betegnet som "tjeneste."


1.3

Tjenesten leveres af 3byggetilbud.dk A/S med CVR 26832624 herefter benævnt "os, vi eller vores." Virksomheden, der indgår en aftale om at bruge vores tjeneste og dermed accepterer vores vilkår, betegnes herfra som "virksomheden."


1.4

Aftalen om at bruge tjenesten indgås, når en bemyndiget person fra virksomheden registrerer virksomheden som bruger af tjenesten og derefter bekræfter aftalen via SMS, e-mail, pop-up eller via anden passende metode. Ved en sådan registrering og indgået aftale accepterer virksomheden, at brugen af tjenesten er underlagt disse vilkår og betingelser.


1.5

Vi gør alt i vores magt for at sikre brugernes sikkerhed under brugen af tjenesten. Derfor er vi særligt opmærksomme på, at vi kun har kvalificerede virksomheder registreret som tjenesteudbydere. For at sikre dette, pålægger vi virksomheden forskellige krav – krav, som vi altid kan anmode om dokumentation på. Modtager vi ikke sådan dokumentation, når der anmodes om det, eller er dokumentationen utilfredsstillende, forbeholder vi os retten til at afvise anmodninger om et abonnement, spærre virksomhedens adgang til tjenesten eller opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.


1.6

Vi har retten til at afvise virksomhedens anmodninger om et abonnement, begrænse adgangen til tjenesten eller opsige aftalen baseret på faktorer såsom tidligere negativ historik eller erfaringer med virksomheden eller personer tilknyttet virksomheden (såsom medarbejdere, ledelse, bestyrelsesmedlemmer, ejere, osv.), herunder adfærd nævnt i afsnit 8.2 nedenfor, virksomhedens omdømme og tilknyttede personer, der er fremtræden aktør i virksomheden m.v.


1.7

Ved at indgå denne aftale, bekræfter vedkommende, der repræsenterer virksomheden, at de har den nødvendige myndighed til at indgå aftalen og dermed binde virksomheden til aftalen.2 Ændringer


2.1

Vi har retten til at ændre i vilkårene uden at underrette virksomheden. Dog skal virksomheden underrettes om væsentlige ændringer 1 måned før, at ændringerne træder i kraft.


2.2

Vi har retten til at ændre udseendet, strukturen, funktionaliteter og indhold af tjenesten, uden at varsle herom på forhånd.3 Information om virksomheden osv.


3.1

Virksomheden er altid ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der oplyses om virksomheden, er korrekte, ajourførte og relevante. Virksomheden er også ansvarlig for at sikre, at kommunikeret indhold ikke modstrider loven eller tredjepartsrettigheder eller er stødende. Virksomheden skal sikre, at de oplysninger, der er registreret i tjenesten om virksomheden, er opdaterede.


3.2

Tjenesten kan kun bruges af virksomheder, der er registreret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret). Hertil er virksomheden forpligtet til at være i besiddelse af alle godkendelser og tilladelser, der er nødvendige for at udføre de specifikke opgaver, der tilbydes til den gennem tjenesten, og overholde alle relevante lovkrav, såsom indberetningsforpligtelser, betaling af skatter og afgifter, brugen af lovlig arbejdskraft, overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav osv. Vi har altid retten til at anmode virksomheden om at fremlægge relevant dokumentation.


3.3

Finder vi det nødvendigt, foretager vi en kreditvurdering af virksomheden og eventuelt virksomheder, der er tilknyttet virksomheden, samt virksomhedens administrerende direktør. En sådan kreditvurdering kan gentages efter behov. Vi har retten til at afvise anmodninger om et abonnement og opsige et abonnement med øjeblikkelig virkning, såfremt resultatet af kreditvurderingen er utilfredsstillende.


3.4

Opgaver, som brugere af tjenesten sender ind til tjenesten, skal ikke betragtes som bindende kontrakter eller hensigtserklæringer. Opgaver kan ændres eller opdateres under processen, og virksomheden er ansvarlig for at indgå en separat specifik aftale for det arbejde, der skal udføres.


3.5

Vi efterkommer alle former for forpligtelser, vi har med hensyn til at videregive oplysninger, vi har om virksomheden, til skattemyndighederne eller andre relevante myndigheder.4 Varighed og opsigelse


4.1

Aftalen træder i kraft fra det tidspunkt virksomheden har bekræftet aftalen i henhold til punkt 1.4 og strækker sig i den periode, som virksomheden har forpligtet sig til. Herefter fornyes aftalen automatisk à 12 måneders perioder.


4.2

Ønsker en af parterne ikke, at aftalen automatisk fornyes som berørt i punkt 4.1, skal parten opsige aftalen skriftligt til denne e-mail, info@match.3byggetilbud.dk, senest 1 måned før udløbsdatoen af den gyldige aftaleperiode.


4.3

Vi kan vælge at lukke tjenesten i løbet af den gyldige aftaleperiode. En sådan nedlukning vil meddeles med mindst 1 måneds skriftligt varsel, og aftalen ophører ved slutningen af varslingsperioden.


4.4

Vælger virksomheden et begrænset prøveabonnement, kan vi vælge at spærre adgangen til tjenesten når som helst. Vi vil derefter underrette virksomheden og tilbyde et almindeligt abonnement.


4.5

Der udbetales ikke refusion på et betalt beløb, selvom virksomheden opsiger aftalen i løbet af en aftaleperiode.


4.6

I tilfælde af at virksomheden begår en væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser (herunder, men ikke begrænset til overtrædelser af punkterne 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.4 og 8.2), kan vi vælge at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning uden nogen form for forpligtelse til at yde nogen form for refusion eller kompensation til virksomheden. Der vil heller ikke være nogen refusion, kompensation eller forlængelse i tilfælde af fuldstændig eller delvis, midlertidig eller permanent spærring af virksomhedens adgang til eller synlighed på tjenesten som følge af virksomhedens handlinger.


4.7

Erklæres virksomheden konkurs, insolvent, suspenderer sine betalinger eller lignende, kan vi opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.


4.8

Virksomheden skal erstatte os for tab, vi lider som følge af tredjepartskrav, der opstår som følge af virksomhedens overtrædelse af aftalen.5 Pris og betaling


5.1

Den aftalte pris for den oprindelige aftaleperiode står i aftalen bekræftet af virksomheden i henhold til afsnit 1.4. Betalingsdatoen for aftaler med automatisk kortopkrævning vil være samme dag i måneden aftalen blev indgået i – medmindre der er indgået anden aftale. Antallet af klip i virksomhedens abonnementet genopfyldes den 1. i hver måned og er uafhængig af betalingsdatoen. Antallet af klip skal anvendes inden for den nuværende måned, og eventuelle ubrugte klip overføres ikke til næste måned.


5.2

Virksomheden køber et "klippekort" med klips, som virksomheden kan bruge til at åbne opgaver, hvis de ønsker at afgive tilbud i den aktuelle periode. Antallet af klip, som opkræves fra virksomheden for at åbne en opgave, fastsættes af os baseret på forskellige kriterier og vil altid være tydeligt angivet, inden en opgave åbnes.


5.3

Vi kan øge prisen med virkning fra næste aftaleperiode og efterfølgende aftaleperioder. En sådan prisændring kan f.eks. være baseret på det generelle prisniveau i branchen, virksomhedens aktivitet på tjenesten, omkostningsudviklinger i samfundet osv.


5.4

Gratis produkter er kun gyldige i den gældende aftaleperiode. Fra den næste aftaleperiode ændres prisen for gratis produkter til den foreslåede detailpris.


5.5

Prisændringer meddeles via SMS, e-mail, pop-up eller på anden passende måde senest 1 måned før aftalens automatiske fornyelse. Accepterer virksomheden ikke den nye pris, kan de opsige aftalen ved at sende en e-mail til info@match.3byggetilbud.dk. I så fald ophører aftalen ved udgangen af den aktuelle aftaleperiode. Hvis prisstigningen for virksomheden ikke overstiger 5%, modtager virksomheden ikke en særskilt meddelelse, og aftalen fornyes automatisk til den nye pris.


5.6

Under registreringen kan virksomheden vælge at betale med kort. Ved kortbetaling trækkes det aftalte beløb automatisk fra den angivne bankkonto. Vi bruger tredjepartsudbyder(e) til at behandle kortbetalinger. Kortoplysninger behandles sikkert og krypteres af en af vores betalingstjenesteudbydere. Disse oplysninger videregives ikke til tredjeparter.


5.7

Alle priser er angivet eksklusiv moms.


5.8

Ved forsinket eller manglende betaling vil vi sende en faktura for restbeløbet af aftaleperioden og spærre virksomhedens adgang til tjenesten, indtil den fulde betaling modtages. I tilfælde af fortsat manglende betaling kan kravet overdrages til et inkassofirma.6 Pris og betaling


6.1

Vi ejer alle rettigheder til tjenesten samt alt indhold skabt ifm. virksomhedens brug af tjenesten, herunder alt indhold på virksomhedens profilside, anmeldelser osv. Enhver brug af sådant indhold på andre måder end gennem brugen af tjenesten, f.eks. til markedsføring af virksomheden, skal forhåndsgodkendes af os.


7 Brugerens bedømmelse af virksomheden


7.1

Foruden de tiltag og foranstaltninger, vi implementerer for at sikre, at virksomheder, der abonnerer på tjenesten, er tilstrækkeligt seriøse og professionelle, opfordrer vi brugere til at benytte tjenestens funktionaliteter til at vurdere virksomhedens indsats og arbejdspræstation. Virksomheden accepterer, at brugere kan vurdere virksomhedens arbejdsindsats, kundeservice og opgaveudførelse.


7.2

Vi er ikke ansvarlige for brugeres vurderinger, herunder udtalelser, som virksomheden finder stødende, upassende, usande eller urimelige. Imidlertid har virksomheden mulighed for at svare på vurderingen med et svar i et kommentarfelt under vurderingsfeltet. Svaret må indeholde et maksimalt antal tegn svarende til den maksimale grænse fastsat for brugeres vurderinger. Vi forbeholder os retten til at fjerne denne svarmulighed fra virksomheden i enkelte tilfælde eller for hele tjenesten som helhed.


7.3

Vi er og tager ikke part i nogen tvister mellem en virksomhed og bruger og vælger ikke side ift. uenigheder, der måtte opstå mellem parterne. Det betyder, at vi heller ikke tager stilling til påstande fremsat i vurderinger og svar, hvor parterne er uenige.


7.4

Virksomheden må ikke anvende midler ud over, hvad der er normalt for opgaveudførelse og kundeservice for at opnå positive vurderinger fra brugere. Det betyder f.eks., at virksomheden ikke må tilbyde brugere prisfordele eller lignende incitamenter i bytte for positiv feedback eller tilbagetrækning af allerede afgivet feedback.


7.5

Både bruger og virksomhed kan anmode os om at ændre deres vurdering eller svar. Denne ret kan kun udnyttes én gang pr. vurdering eller svar.


7.6

Vi kan efter egen vurdering, både før og efter offentliggørelse, ændre eller fjerne hele eller dele af vurderinger og svar, der indeholder upassende eller stødende sprog eller på anden måde overtræder vores retningslinjer.8 Virksomhedens adfærd og brug af tjenesten


8.1

Vi gør vores absolut bedste for at sikre, at det er sikkert for vores brugere at bruge tjenesten. Derfor er det essentielt, at virksomheden under alle omstændigheder opfører sig seriøst og professionelt.


8.2

Vi har ret til permanent eller midlertidigt at spærre virksomhedens adgang til tjenesten eller opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt virksomheden forsømmer sine forpligtelser iht. aftalen. Dette indebærer bl.a. ved kendskab til eller mistanke om, at virksomheden eller dens repræsentanter:


a) Har opført sig på en måde, som vi anser for upassende imod brugere, virksomhedens kunder eller andre. Ved gentagne påstande om sådan adfærd fra brugere kan virksomhedens adgang til tjenesten permanent eller midlertidigt spærres.


b) Demonstrerer en tydelig mangel på kompetence i udførelsen af opgaver eller opgaver udføres i strid med almindelige kvalitetsstandarder.


c) Ikke opfylder kravene i afsnit 3.2.


d) Bruger tjenesten til at udsende generel markedsføring/spam.


e) Offentliggør eller forsøger at offentliggøre ukorrekt eller upassende indhold på tjenesten, herunder i vurderinger og svar.


f) Reklamerer med eller på anden måde skaffer sig falske opgaver eller vurderinger.


g) På anden måde handler i modstrid med god forretningsskik eller love og regulativer.


h) Virksomhedens (inklusive personer tilknyttet virksomheden) fortsatte brug af tjenesten sandsynligvis vil skade vores eller tjenestens omdømme.


i) På anden måde handler i modstrid med disse vilkår og betingelser.


8.3

Normalt vil vi forsøge at underrette virksomheden om, at adgangen til tjenesten er blevet eller vil blive spærret, og søge virksomhedens kommentarer til situationen. Hvis vi mener, at sagen er tilstrækkelig alvorlig, kan vi spærre virksomhedens adgang til tjenesten uden forudgående varsel.

8.4

Lukning af adgangen fritager ikke virksomheden for sin betalingsforpligtelse, og der vil ikke udbetales refusion for den tid, tjenesten har været utilgængelig. Udelukkes virksomheden permanent fra at bruge tjenesten, betragtes aftalen som ophørt ved udgangen af den aktuelle aftaleperiode.


8.5

Vi forbeholder os retten til at ændre eller fjerne information, kommentarer, indlæg eller anden information, som virksomheden har offentliggjort på tjenesten, og som efter vores mening overtræder denne aftale eller kan betragtes som stødende, upassende eller skadelig for branchen, tjenesten eller os på nogen måde.9 Ansvarsbegrænsning


9.1

Virksomheden kan ikke holde os ansvarlig for nogen som helst form for tab eller udgift, som virksomheden måtte pådrage sig som følge af brugen af tjenesten, herunder, men ikke begrænset til (i) opgaver, der formidles til virksomheden gennem tjenesten, (ii) fejl i tjenesten, (iii) tjenesten værende helt eller delvist utilgængelig af tekniske eller andre årsager, (iv) permanent eller midlertidig udelukkelse fra tjenesten, og (v) tab af indtægt, omdømme, osv. ifm. evalueringer.


9.2

Hvis vi holdes ansvarlige for tab eller udgifter, som virksomheden pådrager sig ifm. brugen af tjenesten, er et sådant ansvar begrænset til direkte og dokumenterede økonomiske tab og er begrænset til et måneds aftalegebyr pr. kalenderår.


9.3

Alle e-mails, som vi sender til brugere og virksomheden, er private og må ikke videresendes eller deles. I tilfælde af overtrædelse heraf er personen, der videresender en eller flere e-mails, ansvarlig for eventuelle tab eller konsekvenser, der måtte opstå for os, brugere eller virksomheden.10 Diverse


10.1

Vi har retten til at overføre aftalen med virksomheden til en tredjepart uden at indhente virksomhedens forudgående samtykke. Virksomheden kan ikke overføre sit abonnement til andre.


10.2

Behandlingen af personoplysninger udføres i overensstemmelse med vores privatlivspolitik .


10.3

Aftalen er underlagt lovene i Danmark. Enhver tvist mellem virksomheden og os skal behandles ved Københavns Byret i 1. instans.


Disse vilkår gælder for alle aftaler, der indgås efter 07.11.2023.

Publiceret 30. okt. 2023, 13:01

Opdateret 09. jan. 2024, 11:01