Privatlivs- og cookiepolitik, 3byggetilbud Match

Schibsted er ansvarlig for dine personoplysninger.

Persondata

3byggetilbud Match er en del af en større platform med flere brands og applikationer (herefter benævnt platformen). Platformen er en service leveret af Schibsted Norge SMB.


I Danmark leveres og serviceres platformen af 3byggetilbud.dk, der sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med danske regler og standarder. Schibsted Norge SMB ejer 3byggetilbud.dk.


At behandle personoplysninger på en sikker måde, så vi kan opnå og bevare tillid fra vores brugere, er af allerstørste betydning for os.


Vi værdsætter vores brugeres privatliv højt. Vi ved også, at brugen af personoplysninger er essentiel for at levere de produkter og tjenester, vores kunder og brugere forventer. Vi stræber efter at være fuldstændigt gennemsigtige og klare omkring vores behandling af personoplysninger og forpligter os til altid at finde den rette balance mellem privatliv og kommercielle interesser.


Denne side giver dig en oversigt over vores behandling af personoplysninger, når vi leverer vores tjenester, herunder hvilke oplysninger der indsamles, hvorfor vi indsamler dem, hvem de kan deles med, vores retlige grundlag for behandlingen, vores opbevaringsperioder for data og hvordan du kan udøve dine rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål om, hvordan 3byggetilbud Match behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Schibsted's Privacy Team via denne formular.


Vi lover at besvare alle henvendelser inden for 30 dage.


Du kan også henvende dig med bekymringer eller klager til den nationale databeskyttelsesmyndighed. Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200.Formålene med vores behandling af dine personoplysninger, det retlige grundlag for behandlingen og privatlivsindstillingerne.

Inden for de tjenester, der tilbydes af 3byggetilbud Match, behandler Schibsted personoplysninger til nedenstående formål. Vi behandler dine personoplysninger enten baseret på dit samtykke, for at opfylde kontrakten med dig, baseret på en legitim interesse på vegne af Schibsted eller på en retlig forpligtelse, som du kan finde mere information om nedenfor:

 • Vi leverer produktfunktioner og tjenester af høj kvalitet. Vores brugere får adgang gennem vores digitale online service. Vi behandler data for at vedligeholde disse kundeforhold og levere tjenesten som lovet i kundeaftalen.
 • Vi tilbyder en markedsplads mellem forbrugere, der har brug for at få udført opgaver, og virksomheder, der kan udføre opgaven. Platformen forbinder disse to parter og deler erfaringer mellem dem. Dette inkluderer kommunikation mellem de to parter. Det inkluderer også anmeldelser, som forbrugeren kan dele offentligt om det arbejde, entreprenøren har udført, der vil være offentligt tilgængelige på både virksomhedernes profilsider og andre landingssider på platformen. Virkomheden har også mulighed for at give et svar til hver anmeldelse.
 • Både forbrugere og virksomheder har deres sikrede login-område på platformen. Her kan du også beslutte, hvordan vi må bruge dine personoplysninger.
 • Vi tilbyder kundeservice til brugere via e-mail. Dine kontaktoplysninger og kundehenvendelser behandles for at opfylde vores forpligtelser i kundeaftalen.
 • Vi administrerer betalinger, fakturering, lignende forpligtelser og dokumentation, som vi er forpligtet til at opretholde i henhold til regnskabsreglerne. Opfyldelse af kontrakten er det retlige grundlag for al behandling af personoplysninger, der udføres for at sikre, at kontraktlige betalingsforpligtelser opfyldes. Legitim interesse er det retlige grundlag for behandling af personoplysninger i tilfælde af manglende betaling og for inddrivelse af forfaldne krav. Retlig forpligtelse er det retlige grundlag, der anvendes for behandling af personoplysninger, når det kræves ved lov.
 • Vi forbedrer og udvikler vores tjenester baseret på analyser af brugeradfærd og tekniske data, brugerprofildata og andre data, som brugeren registrerer eller logger, undersøgelser og brugertests. Vi baserer denne behandling af personoplysninger på en legitim interesse i at forbedre vores eksisterende produkter og tjenester og udvikle nye funktionaliteter til gavn for vores brugere og fordi produktudvikling er helt essentiel for at have en økonomisk bæredygtig drift og sikre en bæredygtig forretning.
 • Vi sikrer sikkerheden på vores websteder og tjenester ved at bruge data og personlige oplysninger til at beskytte vores brugere og os selv mod svigagtig aktivitet, overtrædelser af regler og misbrug. Vi har en retlig forpligtelse til at sikre informationssikkerheden, ud over at basere vores forebyggelse af svig, visse sikkerhedsaktiviteter og aktiviteter relateret til overtrædelser af regler og misbrug på en legitim interesse i at sikre sikkerheden på vores websteder og tjenester.
 • Vi markedsfører tjenester fra 3byggetilbud Match til vores brugere og medlemmer via metoder som direkte markedsføring, salgstilbud inden for tjenesten og nyhedsbreve. Vi analyserer også brugeres adfærdsdata, såsom data om typen af indhold og kilde, der resulterede i et salg, for at måle effektiviteten og rækkevidden af vores markedsføringsaktiviteter. Dette inkluderer måling af indflydelsen af kampagner og annoncer på Schibsteds websteder eller tredjepartswebsteder (såsom Meta og Google). Legitim interesse er det retlige grundlag, når vi sender e-mail-marketing, da vi kun sender e-mail-marketing til vores kunder. Legitim interesse er også det retlige grundlag, når vi markedsfører vores tjenester via salgstilbud i vores tjeneste, når vi sender nyhedsbreve, og når vi måler effektiviteten af markedsføringen. Vi stoler på en legitim interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester på forskellige måder for at sikre, at vi kan tilbyde vores produkter og tjenester i fremtiden. Vi måler indvirkningen og analyserer resultaterne af vores markedsføring for at forstå, hvordan vi kan forbedre den.
 • Vi behandler data om partnere og deres medarbejdere i forbindelse med levering af tjenester til vores partnere. Dette gør vi baseret på en legitim interesse i at opfylde vores forpligtelser over for vores partnere.
 • Vi bruger cookies og lignende teknologier til forskellige formål. Cookies, enhedsidentifikatorer eller andre oplysninger kan gemmes eller tilgås på dine enheder til de formål, der er beskrevet ovenfor. Gennem browserindstillingerne kan du blokere cookies eller lignende sporingsteknologier. Vi håndterer cookies baseret på samtykke, som kræves ved lov.

Schibsted SMB sikrer, at brugere og virksomheder har kontrol over deres data, og du kan træffe privatlivsvalg både for 3byggetilbud Matchs tjeneste og på tværs af Schibsted SMB-platformen. Dette gøres første gang, du ankommer til webstedet, og muligvis i logget-ind-områder relateret til din brugerkonto.Kategorier af personoplysninger, der behandles af Schibsted inden for 3byggetilbud Matchs tjenester.

I tabellen nedenfor ser du de kategorier af personoplysninger, som Schibsted SMB og 3byggetilbud Match behandler om dig, og kilden til disse data.

 • Købshistorik og -detaljer (tidspunkt, dato og produktinformation), betalingskrav og modtaget betaling, betalingsmetode (f.eks. kreditkortoplysninger, bankoplysninger) og demografiske oplysninger om kunden. Direkte fra brugeren, via registreret betalingsaktivitet og via tredjeparter som Stripe/PayEx/Riverty.

Grundlæggende profiloplysninger

 • Beskrivelse: Navn, adresse, e-mailadresse og andre oplysninger, som du tilføjer til din profil.
 • Kilde: Direkte fra brugeren, når du opretter eller opdaterer en konto på tjenesten, og om nødvendigt fra andre konto-sider inden for Schibsted SMB-platformen. For virksomheder indsamler vi oplysninger om ejere og medarbejdere fra CVR - Det Centrale Virksomhedsregister.

Kontoinformation

 • Beskrivelse: Kontohandlinger (f.eks. abonnement eller opsigelse af abonnement), privatlivsindstillinger, kundesupport-forespørgsler og kontosikkerhedsdata (f.eks. adgangskode).
 • Kilde: Direkte fra brugeren, gennem registrerede interaktioner med kundeservicepersonale og via værktøjer til sporing af individuel brugeradfærd.

Betalings- og finansielle oplysninger

 • Beskrivelse: Købshistorik og -detaljer (tidspunkt, dato og produktinformation), betalingskrav og modtaget betaling, betalingsmetode (f.eks. kreditkortoplysninger, bankoplysninger) og demografiske oplysninger om kunden.
 • Kilde: Direkte fra brugeren, via registreret betalingsaktivitet og via tredjeparter som Stripe/PayEx/Riverty.

Brugergenereret indhold

 • Beskrivelse: Virksomhedsprofilssider og tilbudsinformation med kommunikation mellem virksomheden og forbrugeren. Dette inkluderer også uploadede billeder eller andre typer filer.
 • Kilde: Direkte fra brugeren.

Adfærds- og tekniske oplysninger

 • Beskrivelse: Enheds- og brugeridentifikatorer, cookieidentifikatorer, netværksadressidentifikatorer (IP-adresse), brugerens besøg, læse- og handlingshistorik (klik og indhold fra brugerne) og data om, hvorvidt e-mails er blevet åbnet og læst.
 • Kilde: Direkte fra brugeren eller fra brugerens enhed.


Hvordan dine personoplysninger deles med andre parter

Når Schibsted SMB AS behandler personoplysninger i forbindelse med 3byggetilbud Matchs tjenester, deles disse oplysninger lejlighedsvis med andre virksomheder, der udfører aktiviteter på vores vegne som tjenesteudbydere, og med andre dataansvarlige/partnere.


Vi kan dele dine personlige data med underleverandører, der behandler dem på vores vegne (databehandlere). Deling af personlige data med sådanne databehandlere udføres i overensstemmelse med databehandlingsaftaler, der blandt andet sikrer, at databehandlerne kun kan bruge de personlige data til de formål, som Schibsted tillader. 3byggetilbud Match bruger databehandlere som Amazon, Sailthru, BugSnag, Amplitude og Google, når vi leverer vores tjenester.


Vi kan også dele dine personlige data med sub-brands på samme platform. For eksempel, hvis du oprettede et stort projekt på 3byggetilbud Match, giver vi brugeren mulighed for at overføre projektet til 3byggetilbud.dk, Andelsportal.dk eller Energihjem.dk. Alle disse brands ejes af Schibsted Norge SMB AS.


Vi kan også dele dine personlige data med andre dataansvarlige, der bruger de personlige data til deres egne formål og som er fuldt ansvarlige over for brugeren for brugen af de personlige data til de specifikke formål, som dataene oprindeligt blev delt til. De er også fuldt ansvarlige for eventuelle tredjeparter, der kan være involveret i behandlingen af brugerens personlige data. Personlige data deles kun i forbindelse med leveringen af 3byggetilbud Matchs tjenester til dig. Dataansvarlige, som vi deler personlige data med, når vi leverer vores tjenester, er partnere som forsikringsselskaber.Overførsel af Data uden for EU/EØS

Når Schibsted er den dataansvarlige og bruger databehandlere uden for EU/EØS, gør vi det kun i tilfælde, hvor vi anser placeringen, vi overfører til, og modtageren for at være tilfredsstillende i overensstemmelse med reglerne fastsat i GDPR. Overførslen sker i overensstemmelse med standardkontraktlige klausuler, som EU-Kommissionen har fastlagt for at regulere sådanne overførsler i overensstemmelse med GDPR. Vi har også udført en risikovurdering af de mulige konsekvenser for vores brugere vedrørende overførsel af data uden for EU/EØS og har implementeret relevante og nødvendige foranstaltninger.Opbevaring af Data

Schibsted har en generel regel om, at vi kun gemmer brugerens personlige oplysninger, så længe vi har brug for at opfylde det formål, som de personlige oplysninger blev indsamlet til. Vi skal have kommunikeret disse formål til vores brugere, og vi skal kunne dokumentere, at vi har en relevant retlig grund, før behandlingen begynder.


Når vi leverer tjenester fra 3byggetilbud Match, gælder følgende opbevaringsregler:

 • Vi gemmer adfærds- og tekniske data til produktforbedring og udvikling, analyse og indsigt, sikkerhedslogs og til måling af ydeevnen og stabiliteten af vores tjenester i 18 måneder eller mindre. Nødvendigheden af at opbevare adfærds- og tekniske data til produktudviklingsformål, analyse og statistik i 18 måneder er begrundet i behovet for at analysere brugertendenser over en årlig cyklus på grund af sæsonmæssige ændringer i brugen og for at sikre, at tilstrækkelige historiske data er gemt. Det sidstnævnte er nødvendigt for at se tendenser i brugen af vores produkter.
 • Vi gemmer interaktioner både på platformen og med kundeservice i op til 5 år efter den sidste aktivitet på platformen.
 • Serverlogs og sikkerhedslogs, herunder IP-adresser, gemmes i op til 18 måneder (primært i IP-adresseformat) for at muliggøre opdagelse af uautoriseret adgang til vores systemer fra steder, der afviger fra det normale. IP-adresser, der behandles til formålet med at levere tjenester (teknisk), slettes straks efter, at formålet med indsamlingen og behandlingen er blevet opfyldt for at give den relevante funktionalitet.
 • Vi gemmer profiloplysninger relateret til 3byggetilbud Matchs konti, så længe brugeren har et aktivt abonnement eller har haft adgang til en af vores tjenester inden for de sidste fem år. Profiler, der har været inaktive i fem år eller mere, vil blive slettet. Den femårige tidsramme skyldes potentielle tvister relateret til garantiperioden for bolig/nybyggeri på op til fem år.
 • Køb og betalinger, ordrer og finansielle oplysninger gemmes, så længe virksomhedskontoen er aktiv, og yderligere i henhold til juridiske krav (f.eks. regnskabslovgivning).
 • Kunder kan kontaktes til markedsføring via deres e-mail, så længe de er i et kundeforhold eller har en aktiv 3byggetilbud Match-konto. Via markedsføring kan vi dele information om vores tjenester.
 • Vi gemmer brugergenereret indhold, herunder tilbud, chatbeskeder, anmeldelser og kundefeedback, så længe brugeren har en konto. Brugernavne fjernes fra anmeldelser, når en konto slettes. Undersøgelser og brugertests slettes efter 18 måneder.

Inden for vores legitime interesse skaber vi anonymiserede datasæt til statistiske og analytiske formål. Da sådanne data ikke kan identificere enkeltpersoner, har vi ikke specifikke opbevaringsperioder for data, der behandles til statistiske og analytiske formål.Vores brug af cookies, pixels og lignende teknologier

Når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores service, applikation, beskedtjenester (såsom e-mail) og værktøjer, kan vi eller vores partnere bruge cookies, pixels eller andre lignende teknologier til at gemme information. Informationen gemmes til forskellige formål, herunder analyse og statistisk produktudvikling, rapportering, ydelsesmåling, levering af funktionaliteter, personalisering og markedsføring.Hvad er cookies, pixels og lignende teknologier?

Ligesom de fleste internetbaserede udbydere bruger vi teknologier, der er små datafiler placeret på din computer, tablet eller mobiltelefon ('Enheden') og som gør det muligt for os at gemme specifik information hver gang du besøger eller interagerer med vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedtjenester og værktøjer. Typerne af cookies, pixels og andre lignende teknologier, der bruges på vores sider, kan variere fra tid til anden. For mere generel information om cookies og lignende teknologier, kan du besøge allaboutcookies.org.


Vi har oprettet et kort overblik over terminologier og definitioner for at hjælpe dig med bedre at forstå vores cookiepolitik og vores brug af sådanne teknologier:


Cookies: Små tekstfiler (typisk bestående af bogstaver og tal), der placeres i din browsers hukommelse eller den enhed, du bruger til at besøge en hjemmeside eller vise en besked. Cookies gør det muligt for en hjemmeside at genkende en bestemt enhed eller browser. Der er flere typer af cookies:

 • Session-afhængige cookies udløber, når du stopper med at bruge browseren og gør det muligt for os at huske dine handlinger i den periode, du bruger browseren.
 • Vedvarende cookies gemmes på din enhed og tillader os at huske dine præferencer og handlinger på tværs af flere hjemmesider.
 • Førstepartscookies placeres af den hjemmeside, du besøger (Schibsted).
 • Tredjepartscookies placeres af en tredjepartshjemmeside, der er uafhængig af den hjemmeside, du besøger (vores partnere).

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige i de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere evnen til at gemme cookies.


Pixels: Små grafiske billeder (også kendt som "pixel tags" eller "lokale GIF'er"), der kan inkluderes på vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedtjenester og værktøjer. Pixels kan bruges til forskellige formål, herunder måling af effektiviteten af vores hjemmesider, tælle antallet af besøgende på vores hjemmesider og forstå, hvordan besøgende navigerer på vores hjemmesider. For eksempel gør pixels det muligt for os at spore, om du har åbnet e-mails og klikket på links, når vi sender dig e-mails. Dette giver os mulighed for at måle, hvor godt kampagnerne klarer sig, og for at forbedre os selv og vores funktioner.


SDK'er og mobile identifikatorer: Når du bruger tjenester på din mobil enhed, sker sporingen teknisk på en anden måde end i en browser. Mobilapplikationer kan inkludere SDK'er (softwareudviklingskits), der indsamler data om din enhed og din brug af applikationen. SDK'er bruges typisk til at tillade tredjepartsfunktionalitet i applikationen, såsom betalinger. Mobile operativsystemer (f.eks. Apple iOS og Android) opretter også mobile identifikatorer til din enhed, som i visse situationer kan bruges som et unikt identifikationsmiddel til at indsamle data om dine handlinger og brug af applikationen. Du kan kontrollere brugen af identifikatorer, der er lavet af den relevante platform, via indstillingerne på din enhed.


Lignende teknologier til lagring af information: Teknologier, der gemmer information i din browser eller på din enhed, og som bruger lokale delte objekter og lokal lagring, såsom flash-cookies, HTML 5-cookies og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke kontrolleres i browseren, og der kræves særlige værktøjer for at kontrollere deres brug. Vi bruger disse teknologier til at gemme information for at sikre, at din konto er sikker, eller for at opdage uregelmæssigheder i brugen af hjemmesider, så vi kan forhindre uautoriseret adgang til din konto. Disse teknologier bruges også til at vurdere ydeevnen af vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer.


Vi vil bruge udtrykkene "cookies" eller "lignende teknologier" indbyrdes i vores cookiepolitik, når vi henviser til enhver teknologi, der bruges til at gemme data i din browser eller på din enhed, eller bruges til at indsamle information for at identificere dig, som beskrevet ovenfor.Dit valg og brug af cookies og lignende teknologier:

På vores hjemmesider tilbyder vi visse funktioner, tjenester, applikationer og værktøjer, der kun er tilgængelige, hvis vi bruger de nævnte teknologier. Samtykke til cookies gives via browserindstillingerne. Cookies kan ofte blokeres i indstillingerne i din browser eller på din mobile platform. Hvis sporing er deaktiveret i browseren, kan det betyde, at visse funktioner på vores hjemmesider ikke kan bruges. For eksempel kan vi bede dig om at indtaste dit kodeord hyppigere, når du besøger vores hjemmesider.


Indstillingerne for samtykke til brug af cookies i browseren styrer brugen af cookies og lignende teknologier på den specifikke tjeneste, du bruger. Vi tilbyder dog også flere indstillinger for indloggede brugere, der giver brugerne mulighed for at definere, hvordan data om dem bruges (f.eks. til produktudvikling eller markedsføringsformål) på tværs af Schibsteds økosystem af brands.


Vores brug af de nævnte teknologier falder ind under følgende generelle kategorier:

 • Absolut nødvendigt: Vi bruger cookies eller lignende teknologier, der er nødvendige for at betjene vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer. Dette inkluderer teknologier, der giver dig adgang til vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer, og som er afgørende for at forhindre uautoriseret brug af tjenester og forbedre sikkerheden. Dette kunne også være teknologi, der gør det muligt for dig at bruge vores funktioner, såsom shopping, gemte søgninger eller lignende;
 • Analyse og Produktudvikling: Vi bruger cookies eller andre lignende teknologier, der er nyttige til at vurdere ydeevnen af vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer, herunder som en del af vores analytiske arbejde for at forstå, hvordan besøgende bruger vores hjemmesider eller for at forbedre indholdet på vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer;
 • Personalisering: Vi bruger cookies eller lignende teknologier, der gør det muligt for os at tilbyde dig forbedret funktionalitet, når du bruger vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer. Dette kan inkludere at identificere dig, når du logger ind på vores hjemmesider, eller huske dine angivne præferencer, interesser og hvad du tidligere har set og besøgt, så vi kan forbedre indholdet, der vises for dig, når du besøger os;
 • Marketing: Vi bruger cookies eller andre lignende teknologier til at tilpasse markedsføring på forskellige kanaler som e-mail eller i-app-beskeder baseret på dine interesser og brug af vores tjenester. Vi kan også bruge cookies eller andre lignende teknologier til at måle og analysere resultaterne af vores markedsføring, både markedsføring gennem vores kanaler og via markedsføring/annoncering på Meta Platforms (Facebook) og Google, for at forstå hvordan vi kan forbedre vores markedsføring;

Gennem dette link finder du oversigter over førsteparts- og tredjepartscookies på hjemmesiderne for de forskellige brands under Schibsted Norges ansvar, herunder formålene med cookies. Partnere, der er nævnt i oversigterne og behandler data til formål som markedsføring, analyse og produktudvikling, er generelt databehandlere. Partnere, der behandler cookies til reklameformål, er generelt ansvarlige for behandlingen. I cookie-oversigterne finder du også information om levetiden af ​​cookies.


Brugen af ​​tredjepartsteknologier er ikke fuldt kontrolleret af os, selvom disse teknologier anvendes via vores tjenester til at gemme og indsamle data. Tredjeparter, der fungerer som dataansvarlige for personoplysninger, vil offentliggøre deres egne relevante erklæringer vedrørende deres behandling af personoplysninger.Dine rettigheder som bruger og som registreret person:

Brugere har juridisk definerede rettigheder i forhold til deres personoplysninger. 3byggetilbud Match forpligter sig til at hjælpe brugere med at få adgang til og udøve disse rettigheder. Tabellen nedenfor viser dig som bruger dine rettigheder og hvordan du kan få adgang til dem. 3byggetilbud Match sigter på at besvare eventuelle henvendelser vedrørende disse rettigheder så hurtigt som muligt og altid inden for 30 kalenderdage.


Privatlivspolitikken vises i alle vores tjenester. Vi vil også gøre den tilgængelig, når vi indsamler oplysninger fra enkeltpersoner, og i andre sammenhænge, hvor vi mener, at brugere kan have gavn af eller forvente at finde denne information.


Ret til at blive informeret

 • Sådan får du adgang: Schibsted stræber efter fuld gennemsigtighed i al behandling af personoplysninger. Information om 3byggetilbud Matchs behandling af personoplysninger findes i denne privatlivspolitik og i alle dokumenter, der er linket til den.
  Vi vil løbende give adgang til relevant information om, hvordan vi behandler personoplysninger i vores brugergrænseflader, så vores brugere er fuldt ud klar over, hvad vi gør med deres information. Desuden vil vi give information og træning om specifikke typer behandlinger, vi udfører.
 • Mere information: Privatlivspolitikken vises i alle vores tjenester. Vi vil også gøre den tilgængelig, når vi indsamler oplysninger fra enkeltpersoner, og i andre sammenhænge, hvor vi mener, at brugere kan have gavn af eller forvente at finde denne information.

Ret til adgang / Ret til dataportabilitet.

 • Sådan får du adgang: Brugere har adgang til en komplet elektronisk kopi af alle personoplysninger, som Schibsted Norge SMB har om dem, herunder personoplysninger indsamlet gennem 3byggetilbud-tjenesterne.
 • Mere information: Brugere har adgang til brugergrænsefladen til styring af deres rettigheder på 3byggetilbud Match.

Ret til adgang / Ret til dataportabilitet

 • Sådan får du adgang: Brugere har adgang til en komplet elektronisk kopi af alle personoplysninger, som Schibsted Norge SMB har om dem, herunder personoplysninger indsamlet gennem 3byggetilbud Match-kontoen. Brugere har adgang til brugergrænsefladen til styring af deres rettigheder på 3byggetilbud Match.
 • Mere information: Brugere af 3byggetilbud Match har adgang til brugergrænsefladen til at administrere deres konto på hjemmesiden.
  Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os som angivet nedenfor.

Ret til sletning

Bemærk venligst, at vi i visse tilfælde kan være nødt til at beholde specifikke oplysninger, efter at en bruger har anmodet om sletning, på grund af juridiske forpligtelser eller for at beskytte vores brugere og os selv mod svigagtig aktivitet og misbrug af vores tjenester.

 • Sådan får du adgang: En bruger kan til enhver tid anmode om sletning af deres personlige oplysninger, som Schibsted Norge SMB har gemt, herunder personlige oplysninger indsamlet gennem 3byggetilbud Match-servicen. Dette kan gøres ved at logge ind på deres 3byggetilbud Match-konto. Brugere, der ikke logger ind, kan anonymisere (og dermed effektivt slette) deres personoplysninger ved at slette cookies i deres browser eller ved at benytte denne kontaktformular. Bemærk venligst, at vi i visse tilfælde kan være nødt til at bevare specifikke oplysninger, efter at en bruger har anmodet om sletning, på grund af juridiske forpligtelser eller for at beskytte vores brugere og os selv mod svigagtig aktivitet og misbrug af vores tjenester.
 • Mere information: Brugere vil have adgang til administrationsgrænsefladen til dette på den indloggede del af hjemmesiden.

Retten til at begrænse behandlingen og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen

 • Sådan får du adgang: En bruger kan nægte behandlingen af deres personoplysninger på følgende måder:
  • De kan ændre deres præferencer for brugen af personoplysninger til produktforbedring, markedsføring, kundeservice og kommunikation såsom nyhedsmeddelelser, nyhedsbreve og e-mails via indstillingssiderne på den tjeneste eller de tjenester, de bruger
  • Brugere kan også kontakte Schibsteds privatlivsteam og anmode om begrænsning eller indsigelse mod enhver anden type behandling.
 • Mere information: Brugere vil have adgang til administrationsgrænsefladen til dette på den indloggede del af hjemmesiden.

Retten til at forhindre automatiske beslutninger med juridiske eller lignende konsekvenser.

 • Sådan får du adgang: Schibsted Norge SMB og 3byggetilbud Match træffer ikke automatiske beslutninger om vores brugere, der har nogen juridiske eller lignende konsekvenser.
 • Mere information: Hvis du har bekymringer angående mulige automatiske beslutninger, som du mener kan påvirke dig på en juridisk eller lignende måde, bedes du kontakte os som angivet nedenfor.


Børns privatliv.

Vi ønsker ikke at indsamle eller på anden måde behandle personoplysninger om børn under 16 år.


Hvis børn under 16 år alligevel har givet os personoplysninger, f.eks. ved at lægge opgaver op, vil vi slette oplysningerne, så snart vi bliver opmærksomme på situationen. Platformen har ikke oplysninger om brugerens fødselsdato og kan derfor ikke automatisk identificere brugerens alder. Værger kan kontakte os som angivet nedenfor.Kontakt til Schibsted, databeskyttelsesansvarlig eller indgivelse af klage til Datatilsynet.

Schibsted og 3byggetilbud Match tager vores brugeres privatliv alvorligt. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Schibsted SMB AS eller 3byggetilbud.dk ved at sende en e-mail til privacy@schibstedsmb.no.


Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Schibsteds privatlivsteam, herunder Schibsteds databeskyttelsesansvarlige, ved hjælp af denne kontaktformular. Schibsted forpligter sig til at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage.


Hvis du stadig ikke er tilfreds med vores privatlivstjenester eller vores håndtering af personoplysninger, kan du kontakte relevante myndigheder, i de fleste tilfælde den nationale databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200.


For enklere henvendelser anbefaler vi stærkt at bruge 3byggetilbud Matchs online værktøjer til kontoen for at få adgang til information/anmode om overførsler, anmode om sletning og rette fejl i din kontoprofil. Hvis du af en eller anden grund ikke kan bruge disse indstillinger eller værktøjer på din konto, eller hvis du ønsker at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen direkte, skal du kontakte os direkte på privacy@schibstedsmb.no.

Publiceret 30. okt. 2023, 12:32

Opdateret 09. jan. 2024, 11:01