Håndværker

Skal du bruge tilbud på teknisk isolering?

Skal du bruge tilbud på teknisk isolering?

Vores erfarne tekniske isolatører hos 3byggetilbud Match står parate til at isolere installationerne og rørene i dit hjem. Vi har et dedikeret netværk af dygtige fagfolk, der er klar til at sikre, at din bolig bliver energieffektiv og komfortabel.

Indhent tilbud på teknisk isolering i dag

Hvad er teknisk isolering?

Teknisk isolering er en enkel renoveringsmetode at vælge, når du ønsker at sænke varmeregningen. Teknisk isolering er betegnelsen for isolering af tekniske installationer så som varmerør, vandrør, rør fra energikilden og ventilationssystemer. Dette gøres for eksempel for at skabe en mere stabil driftstemperatur i rørene. Isoleringen sikrer nemlig, at rørene ikke i lige så høj grad bliver påvirket af udefra komne temperaturer. Derudover vil teknisk isolering også kunne mindske støjen fra tekniske anlæg, som kan have tendens til at larme.


Hvorfor få udført teknisk isolering?

Teknisk isolering bringer en række fordele med sig. Ved at isolere tekniske installationer som eksempelvis varmerør eller selve varmeanlægget, kan du enkelt nedbringe omkostningerne, når det kommer til at skulle opvarme boligen. Desuden er det også muligt at isolere rør og installationer med brandsikring, så hvis en installation skulle udløse brand, vil resten af boligen i højere grad være sikret.

Teknisk isolering er ideelt i det danske klima. Kolde rør kan nemlig skabe kondens, som kan resultere i fugt til omgivelserne. Dertil kan kolde rør, som ikke er isolerede også have tendens til at fryse til om vinteren.

Ved at isolere anlæggene i hjemmet, vil man derudover kunne forhindre, at anlæggenes støjende lyde runger ud i hjemmet. Teknisk isolering kan altså også fungere som lydisolering.


Hvilke typer af teknisk isolering findes der?

Der findes en række forskellige løsninger, når det kommer til teknisk isolering. Løsningerne varierer alt efter, hvilken type installation som skal isoleres, samt hvilket behov som ønskes dækket.


 • Energitabsisolering
  Denne type teknisk isolering foretages, når man ønsker at hindre energitab fra rørene. Det kan være, at rørene har en højere temperatur end den temperatur, som omgivelserne har. Derfor vil teknisk isolering mindske den energi, som skal bruges til at kunne opretholde den højere varme, da isoleringen holder kulden ude og holder på de varmere temperaturer. Det samme gør sig gældende, hvis eksempelvis kold luft i ventilationsanlægget skal holdes varmt – så er teknisk isolering også en god idé, for at undgå energitab.

 • Kondensisolering
  Når rørene har anden temperatur end omgivelserne, kan der opstå kondens. Derfor er kondensisolering en god idé. Hvis man ikke kondensisolerer, kan der opstå kondens, som giver anledning til fugt. Desuden kan kondensisolering også sikre mod frysning, så rørene ikke fryser til uden på, når de bliver fugtige i vinterhalvåret.

 • Lydisolering
  Teknisk isolering kan også anvendes som lydisolering. Ved at isolere anlæggene dæmpes larmen fra anlægget, og da eksempelvis ventilationsanlæg kan være støjende, vil den tekniske isolering skabe bedre komfort i boligen.

 • Brandisolering
  Ved brug af teknisk isolering kan man desuden sikre sig mod brand. Installationerne kan nemlig isoleres, så hvis der skulle ske en kortslutningen eller lignende, så vil branden ikke sprede sig fra installationerne. Derudover når man for eksempel isolerer ventilationskanaler, vil isoleringen hindre at brand spredes igennem ventilationskanalerne.Hvem udfører teknisk isolering?

Teknisk isolering udføres af fagfolk, nemlig tekniske isolatører. De har en uddannelse inden for faget og har viden om de forskellige isoleringsmaterialer og metoder, som skal til for at udføre teknisk isolering. Dertil kan de rådgive kunder til den rette løsning, når det gælder teknisk isolering. Bliv matchet med den rette tekniske isolatør til dit projekt via 3byggetilbud Match.


Hvilke installationer kan med fordel blive teknisk isoleret?

Forskellige installationer kan med fordel blive teknisk isoleret. Rør er en typisk installation som isoleres, for at anlægget opretholder den rette temperatur. Det kan både være kolde rør, varme rør og brugsvand. Derudover er isolering af ventilationskanaler også en fordel for også at spare på energitab, undgå kondens og for at brandsikre. Kedler og beholdere er også typiske at isolere, også mod varmetab, da der ved disse anlæg let kan skabes kuldebroer, som bidrager til energitab.Publiceret 27. feb. 2024, 10:00

Opdateret 19. apr. 2024, 05:17